นายแพทย์ธีรศักดิ์
จบปริญญาโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา