เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

Sleep Test เครื่องตรวจสอบการนอนหลับ

4,500.00 ฿

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

หมวก Hair grow

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่อง CPAP อัดอากาศแรงดันบวก

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่อง HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy)

1,100,000.00 ฿

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องสแกนหาเส้นเลือด อินฟราเรดขั้นสูง

155,000.00 ฿