เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่อง HBOT (Hyperbaric Oxygen Therapy)

1,100,000.00 ฿