เครื่อง CPAP อัดอากาศแรงดันบวก

เครื่อง CPAP เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก CPAP (CPAP :Continuous Positive Airway Pressure)

รักษาอาการนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA : Obstructive Sleep Apnea) แบบไม่ต้องผ่าตัด ลดความเสี่ยงโรคอันตราย ภัยเงียบที่ควรระวัง