หมวก Hair grow

I grow laser ถูกออกแบบ ที่มีลักษณะคล้ายหมวกกันน็อค เพื่อคลุมทั่วหนังศีรษะอย่างได้ผล เข้ากับรูปร่าง และความโค้งของ หนังศีรษะ ทําให้มั่นใจว่าสวมได้มั่นคงและสามารถกระจาย ทั้งแสงเลเชอร์ และ LED ได้อย่าง สม่ำเสมอ

1.นํ้าหนักเบา สามารถใช้งานเองที่บ้านได้ พกพาได้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
2.หูฟังสามารถเชื่อมต่อ กับ ipad หรือ MP3 ฟังเพลง ดูละคร ได้ระหว่างทําการรักษา
3.สามารถปรับระดับ ตั้งค่า ให้เหมาะกับการรักษา ได้อย่างหลากหลาย
4.ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง