เครื่องสแกนหาเส้นเลือด อินฟราเรดขั้นสูง

155,000.00 ฿

เครื่องสแกนหาเส้นเลือด อินฟราเรดขั้นสูง