ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) คืออะไร

ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) คืออะไร : การตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep test คือการตรวจสำคัญที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ
เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมองและกล้ามเนื้อ รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับ

sleeptest

เป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐาน (STANDARD INVESTIGATION)
ที่ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของอาการ ดังต่อไปนี้
– โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
– ปัญหานอนกรนดังผิดปกติ
– พฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ

หากท่านใดที่มีความสนใจอยากจะตรวจ sleep testหรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่

line: @healthforlife
Tel : 0648358856